Archeologisch syntheseonderzoek naar de site Rotselaar-Wijngaard van start

Al in het voorjaar van 2016 vond de opgraving plaats. Dit onderzoek leverde een unieke vroeg- en volmiddeleeuwse site op: een georganiseerd ambachtelijk kwartier van een verder onbekende nederzetting. Een centrale plaats wordt ingenomen door hutkommen. Van deze verdiepte werkruimtes zijn er meer dan 50 gevonden. Rondom deze structuren ligt een groot aantal kuilen, die verschillende soorten verkoold graan bevatten. In combinatie met de vondst van een bijzondere hoeveelheid maal- en molenstenen lijkt het erop, dat hier op grote schaal maalactiviteiten hebben plaatsgevonden. Parallellen met buitenlandse gevallen doen vermoeden dat dit een artisanaal kwartier van een vroegmiddeleeuws domein kan zijn.

Vroegmiddeleeuwse domeinen zijn echter vooral gekend uit geschreven bronnen. Ze speelden een belangrijke rol in de economie van de Vroege Middeleeuwen voorafgaand aan de periode dat steden de belangrijkste economische factor werden. Archeologisch weten we bijzonder weinig over dit fenomeen.

Daarom willen de partners binnen dit project de site Rotselaar-Wijngaard volledig uitwerken, door middel van een verdiepende archeologische analyse en historisch-landschappelijk onderzoek. De vindplaats heeft op deze vlakken een bijzonder veelbelovend potentieel, voor de eerste keer in Vlaanderen. De doelstellingen zijn dan ook de site te kaderen in zijn breder kader (de nederzetting die er vermoedelijk nabij lag), de landschappelijke en regionale context, alsook de discussie rond de betekenis ervan in het bredere historiografische debat.

Het komende half jaar zullen de onderzoekers met name bezig zijn met het verzamelen van data. Dit gebeurt in het veld, in de archieven en in diverse laboratoria. Na de zomer zullen de eerste resultaten gereed zijn, en gaat het verdiepend syntheseonderzoek vorm krijgen.

Wie een bouwproject, verkaveling of andere infrastructuurwerken wil opstarten, moet soms eerst een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. De resultaten van deze opgravingen blijven logischerwijze beperkt tot het niveau van de vindplaats, maar missen zo het bredere plaatje en de diepgang om tot echt nieuwe kennis over het verleden te komen. En daar zit het publiek natuurlijk net op te wachten. Extra onderzoek vraagt echter extra middelen, die niet op de bouwheer, projectontwikkelaar of landbouwer kunnen verhaald worden. Daarom reikt Vlaanderen sinds 2018 jaarlijks projectsubsidies uit voor archeologisch syntheseonderzoek. Een artisanaal kwartier van een laat-Karolingisch tot volmiddeleeuws domein te Rotselaar – Wijngaard, is één van de projecten uit 2018 die een subsidie ontvangt van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.