Onder de noemer “w(eb)inar” wil IOED WinAr een forum bieden aan iedereen die iets wil vertellen rond onroerend erfgoed in zijn of haar gemeente.

Het is ons plan om de “w(eb)inar” vanaf midden maart te organiseren. De webinars gaan vanzelfsprekend online door. We nemen de presentatie op en delen hem later op onze website zodat iedereen de presentatie kan bekijken, op eigen tempo.