Keerbergen, 'Chierberge aan de Dijle’, Kerkebergen: ze zijn allemaal verwant aan elkaar. De overlevering stelt dat het ‘oude Keerbergen’ ter hoogte van het toponiem Kerkebergen ligt en dat het ‘nieuwe’ en huidige Keerbergen er pas kwam nadat de kerk ter hoogte van Kerkebergen werd verlaten in het begin van de 17de eeuw. Oorlogstroebelen gelieerd aan de Tachtigjarige Oorlog waren hiervoor verantwoordelijk. Ook herhaalde overstromingen zouden meegespeeld hebben in de “volksverhuizing”.

Dat velen overtuigd waren van het late ontstaan van Keerbergen is logisch: de toren zelf stamt uit de 18de eeuw (1764) en is een toevoeging bij een gebouw dat uit de 17de eeuw stamt (1626). Dit gebouw zou er gekomen zijn nadat de nu afgebroken kerk eerder in 1570 het ‘sacramentsrecht’ kreeg en omgedoopt werd tot Sint-Michielskerk. Ook dat laatste gebeurde in de 17de eeuw (1607).

De archeologische opgravingen die nu ter hoogte van de afgebroken kerk sinds 2 mei aan de gang zijn en uitgevoerd worden door Group Van Vooren, werpen nu mogelijk een ander licht op de zaak. Tot hiertoe was immers aangenomen dat de oudste kapel of kerk uit 1570 stamde.

De laatste stand van het onderzoek leert ons dat de oudste sporen op het gemeenteplein dateren uit de 13de-14de eeuw. Het gaat om de restanten van een houten gebouw, vermoedelijk een woning. Deze laatmiddeleeuwse sporen worden op hun beurt overbouwd door een absis in baksteen. Dit gebouw is vermoedelijk de kerk uit de 17de eeuw. De bakstenen restanten bouwen ook verder op een kleinere kapel of kerk waarvan minstens de fundamenten uit natuursteen zijn opgetrokken. Deze kapel of kerk is naar alle waarschijnlijk de oudste kerk en bestond vermoedelijk gelijktijdig met het houten gebouw uit de 13de-14de eeuw.

Verder onderzoek zal uitwijzen of de laatmiddeleeuwse restanten nog voorafgegaan worden door een nog oudere kerk uit bv. de volle middeleeuwen. En dit opent dan weer perspectieven op het verhaal van het toponiem Kerkebergen: als dit klopt dan bestonden er van in de middeleeuwen twee kernen in Keerbergen, met elk hun kerk.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Tijdens de archeologiedagen van 27 en 28 mei leiden de archeologen van Group van Vooren en IOED WinAr bezoekers rond. Voor meer info: Archeologiedagen: open werf opgravingen Gemeenteplein | Keerbergen - UiTinVlaanderen